Nhà cung cấp văn phòng phẩm và dụng cụ học tập, Nhà phân phối chính thức máy tính CASIO Việt Nam